Buradaki yazılar bilgilendirme amaçlıdır. Daha doğru ve ayrıntılı bilgi için güvenilir kaynakları kullanınız.

Ekipmanlar

PCR Makinesi
DNA kopyası üretimi için kullanılır. Temelde ısı döngüleri oluşturarak DNA zincirinin çoğaltılmasını amaçlar.
Vortex Karıştırıcı
Küçük sıvıları homojen karıştırmak için kullanılırlar.
Santrifüj
Merkezkaç kuvvetinden yararlanılarak kan gibi solüsyonların ayrıştırması amaçlanır. Üstte kalan Süpernatan çöken ise Pellet olarak isimlendirilir. Santrifüj sırasında denge tüpleri gerekiyorsa kullanılmalıdır.
Biyogüvenlik kabinleri
Genelde bulaşıcı mikroorganizma ve patojen gibi organizmalarda çalışmak için kullanılır. Genellikle dışarı atılan filtreli hava kanalları bulunur. Çalışma bittikten sonra %80 alkol çözeltisi ile dezenfekte edildikten sonra UV ışık ile (Çoğunlukla 15 dakika) sterilizasyon işlemi gerçekleştirilir.
Otoklav Cihazı
Basınç ve buhar yardımıyla sterilizasyonu amaçlar.
Su Banyosu
Kontrollü ısıtma işlemlerinde kullanılırlar.
İnkübatör
.
Spektrofotometre
.
Thoma Lamı
.
Lamel
.
Flask
.
Petri Kabı
.
Falkon Tüp
.
Eppendorf Tüp
.
Erlenmayer
.
Ters Işık Mikroskobu
.
CRYO tüp
.
Mikropipet
.
Elektroforez Ünitesi
Dikey veya yatay olabilir.
Manyetik Karıştırıcı
2
Etüv
2

Malzemeler

SDS
2
Buffer
2
Taq Polimeraz
2
dNTP
2
Etidyum Bromür
2
TBE
2
Loading Dye
2
Agar
2
Etanol
2
Tripan Mavisi
2
Besiyeri
2

- Reklam -